Düşünce

Sivil Toplumun Doğasına Dair

Sivil toplum, Aristo’dan beri insanlığın gündeminde olmaya devam ediyor. Grek kültüründe Yurttaşlıkla eşanlamlı olarak kullanılan bu kavramın, yönetme ve/veya yönetime katılmayla olan doğrudan ilişkisi, sonraları Batı literatüründe de benzer işlevini sürdürecek, bazı dönemlerde ise kimi ufak tadilatlara maruz kalacaktır. Kadim Grek kültüründe/Atina’da, sınırlı sayıda kişi yönetime katılırdı. Yönetime katılmayanlar Yurttaş, hatta insan sayılmazdı. Yunan’da yönetmekle […]

Düşünce

İde/oloji/siz Dindarlık

Evvela şunu söyleyelim ki; muhteviyatında ütopya olgusunu da barındıran ideoloji, mensubunu/muhatabını harekete geçirici hususiyeti nedeniyle, her ne kadar muti kullar arzulayan “otorite/ler” tarafından tehlikeli ve tehditkar bulunsa da, zihn-i müşevveş halinin tebellür etmesini temin etmesi sebebiyle kendisine saygı gösterilmeyi hak ediyor. Bir ideolojiye bağlanmak bir fikre bağlanmakla, bir fikre bağlanmak ise bir davaya bağlanmakla eşdeğerdir. […]

Düşünce

‘Aşk’ın Akla Galip Geldiği Anıtsal Şehir: Kudüs

‘Aşk’ın Akla Galip Geldiği Anıtsal Şehir: Kudüs Kudüs…  Onurumuz, vakarımız, izzetimiz, şerefimiz,aşkımız…  Düştüğünde düşeceğimiz, dik durduğunda dik durduğumuz, mahsun olduğunda hüzne gark olduğumuz aziz şehir…  Uğruna bedel ödemeyi en fazla hak eden mukaddes belde… İlk kıblemiz…  Çocuklarını kanla emziren hüzün coğrafyamız…  Ölümü öldüren kara gözlü çocukların, iffetli kızların, vefalı ve çilekeş anaların yurdu…  Atamız put […]