Coğrafya

TARİHİN TEKERRÜRÜ

BU TOPRAKLARIN SÜREGELEN DRAMI, HÜZÜN DOLU HİKAYESİ, … Yazının kaleme alınma amacı, geçmişle geleceğin, dünle bugünün benzerliğine hatırlatma yapmaktır. Yazının doğal akışı, ister istemez Osmanlı’nın gerileme ve çöküş dönemine yoğunlaşmaya götürüyor. Çöküşe neden olan olay ve yorumları satır aralarında aktarmaya çalıştım. Bu konuda katılımcılığa ve görüş bildirmeye ihtiyaç var. Akl-ı selime ulaşabilmek, konu üzerinde müzakere […]