Düşünce

‘Aşk’ın Akla Galip Geldiği Anıtsal Şehir: Kudüs

‘Aşk’ın Akla Galip Geldiği Anıtsal Şehir: Kudüs
Kudüs…
 
Onurumuz, vakarımız, izzetimiz, şerefimiz,aşkımız…
 
Düştüğünde düşeceğimiz, dik durduğunda dik durduğumuz, mahsun olduğunda hüzne gark olduğumuz aziz şehir…
 
Uğruna bedel ödemeyi en fazla hak eden mukaddes belde…
İlk kıblemiz…
 
Çocuklarını kanla emziren hüzün coğrafyamız…
 
Ölümü öldüren kara gözlü çocukların, iffetli kızların, vefalı ve çilekeş anaların yurdu…
 
Atamız put kırıcı İbrahim’in aziz neslinin, Musa’nın, İsa’nın, Muhammed’in uğrak yeri…
 
Bize, Alemdeki bütün kadınlara üstün tutulan pak  Meryem’i ve adayış abidesi Hanne’yi hatırlatan mübarek belde…
 
Kudüs…
 
Binlerce yıldır insanlığın imtihan diyarı…
 
Tevhidi şuurun tohumlarının atıldığı yer…
 
Miracın ilk durağı…Yani “uruc” etmenin. Yani yücelmenin… Yani yükselmenin…
 
Mutlaklık makamının yegane sahibi olan Allah azze ve cellenin, etrafını mübarek kıldığı yer…
 
Kudüs…
 
Modern medeniyetin; demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, çevre gibi cilalı kavramlarının kofluğunu ve pespayeliğini deşifre eden yer…
 
Her gün ve her saat ekranlarda karşımıza çıkan Küresel İstikbarın iyi giyimli, parlak suratlı, etkili ve yetkili kadınlarının ve erkeklerinin, aslında ne kadar kirli bir vicdana, utanmaz bir yüze, çarpıtılmış bir zihne sahip olduklarını anlamamızı sağlayan mübarek belde…
 
Kudüs…
 
Siyonist İsrail’in barbarca eylemlerinin bütün bir Dünya tarafından görmezden gelindiği yer…
 
Dünyanın en büyük açık hava hapishanesine ev sahipliği yapan mahzun belde…
 
İnsanların açlıkla, susuzlukla, ilaçsızlıkla esir alınmaya çalışıldığı zeytinlikler ülkesi…
 
Kudüs…
 
Onurlu ve ahlaklı direnişin ana üssü…
 
Düşmanlarına benzemeyi zül kabul eden vakur ve cesur kadınların, erkeklerin ve çocukların sığınağı…
 
Mutlak kudret sahibi olan Allah’a koşulsuz teslim olmanın zaferle eşdeğer olduğunun en güzel örneklerinin tezahür ettiği aziz belde…
 
İmanın en büyük imkan olduğunun, izzetin ve şerefin Allah’ın, rasulünün ve müminlerin yanında olduğunun özelde İslam alemine,genelde ise bütün insanlığa öğretildiği yer…
 
Kudüs…
 
Güce taparlığın özendirildiği bir çağda, Allah’a tapmanın ne demek olduğunun talim ettirildiği şanlı mektep… 
 
Taşın demire galebe çaldığı, sapanın füzeyi imha ettiği, sloganların copları dövdüğü, çıplak ayakların tank paletlerini durdurduğu, ezan sesinin bomba sesini bastırdığı  mucizeler diyarı…
 
Zillet altında yaşamaktansa, izzetlice ölümü yeğlemenin yadırganmadığı müstesna direniş abidesi…
 
Kudüs…
 
Heybesinde; Selehattin’in celadetini ve şecaatini, Abdülhamit’in ferasetini ve basiretini, İzzettin Kassam’ın mukavemetini ve takvasını, Şeyh Ahmet Yasin’in fedakarlığını ve asaletini, Abdülaziz Rantissi’nin gözü karalığını ve tavizsizliğini, Şeyh Raid Salah’ın tevazusunu ve izzetini taşıyan bereketli şehir…
 
Kudüs…
 
En büyük ihanetlere tanıklık eden güzel belde…
 
Hemen yanı başındaki Müslüman kılıklı Tiranlar tarafından Siyonistlere peşkeş çekilen kutsal şehir…
 
Kof, bayağı, pespaye, aşağılık ve zelil Sultanlıklarını korumak için, Küresel İstikbarla işbirliği yapan Müslüman kılıklı nifak çetelerinin iğrenç planlarına tanıklık eden pak belde…
 
Kudüs…
 
Aşkın, akla galip geldiği yer…
 
Şehadetle, şahitlikle, şehitlikle bir arada anılan sekinet makamı…
 
Kudüs…
 
Talut ve Calut, Musa ve Firavun kıssalarını hayat bulduğu yer…
 
Aziz ve celil olan Allah’ın tarihe müdahale edişinin en somut göstergesidir Kudüs… Elbette gören gözler için…
 
Allah, kulları aracılığıyla tarihe müdahalede bulunur. Bu müdahalelerle insanlığa hakikate teslim olmaları gerektiğini hatırlatır. Yerinden edilen kavramları yerine koyar ve bulanıklaşmış zihinleri berraklaştırır…
 
Tazyiki altında kaldığımız ve bir türlü kurtulamadığımız enformasyon şiddetinin görmemize izin vermediği, görmemiz halinde gerçek anlamda özgürlüğün kapılarını aralayacağımız bilinç aşısı Kudüstedir.
 
Nehirden geçerken kana kana içenlerden olmayıp, Allah(c.c)’ın başlarına komutan olarak atadığı Talut’un emirlerine riayet ederek imtihanı başarıyla verip, Calut’un tahakkümünü kıran müminler ordusunun 21.yüzyıldaki temsilcilerinin yaşadığı bu kutlu belde, ümmetin kendisinden ders almasını bekliyor…
 
Kudüs denildiğinde hep elini cebine atma gereği duyan, bu aziz beldeyi sürekli olarak yardımla/bağışla anmaya teşne zihinlerimiz, artık Kudüs’e “ahlaklı direniş mektebi” nazarıyla bakmak mecburiyetindedir…
 
Direnişi şiar edinen bu onurlu insanların, nasıl olup ta her türlü tahakküm araçlarıyla üzerlerine saldıran küresel istikbarın karşısında durabildiğini öğrenmek, bugün en esaslı meselelerimizden biri olmak durumundadır. 
 
Bir tarafta bütün bir küresel müstekbirler ordusunu arkasına alan İsrail’in barbarlığı, diğer tarafta Müslüman kılıklı Tiranların yaptıklarıyla adeta mengeneye sıkıştırılmış olan Kudüs, Allaha layıkıyla teslim olma azmiyle, modern barbarlıktan kurtuluşun reçetesini vermiş oluyor.
 
Bu asil direnişin karşısında acziyet içerisinde kalan küresel barbarlar, medya aracılığıyla zalimi mazlum, mazlumu zalim olarak göstermeye çalışıyor…
 
İzzetlerinden zerre kadar taviz vermeden, adeta bütün bir ümmetin onurunu korurcasına direnen bu aziz beldenin mübarek evlatlarına selam olsun…

Sadece İsrail vahşetinin yoğunlaştığı zamanlarda değil, her daim Kudüs ilgimiz canlı olmalı…
 
Sadece gözyaşı akıtarak değil, ter ve kan akıtarak ta Kudüs davasına destek olmalıyız…
 
Talut’un ordusunda bulunan ve fakat nehir imtihanını geçemediği için dizlerinin üstüne çöküp kalanlardan beri olduğumuzu izhar etmek mecburiyetindeyiz…
 
Allah(c.c) Talut’un tarafında olanları imtihan etmekte ve bu imtihanı kazananlar aracılığıyla Calut’un ordularını perişan etmektedir…
 
Modern Calutlar ve Firavunlar, ellerindeki her türlü tahakküm araçlarıyla saldırmalarına ve türlü türlü şeytanlıklar tasarlamalarına rağmen, Kudüs direnişi her seferinde daha onurlu ve daha izzetli olarak yeniden diriliyor…
 
Kudüs’ün asil ve onurlu direnişi, tarihin sonunun liberal demokrasiler olduğuna iman edenleri şok ettiği ve aziz İslam’ın insanlığın geleceği olma umudunu arttırdığı için, ahlaksız direniş sergileyenler özellikle öne çıkarılarak, bütün bir insanlık ayartılmaya çalışılıyor.
 
Kudüs sadece Müslümanlara değil, dünya insanlığına onurun ve izzetin nasıl müdafaa edileceğini öğretiyor…
 
Bu direniş küresel tuğyan çetelerinin uykusunu kaçırdığı için, boğmak için tarihin gördüğü en ahlaksız yöntemler kullanılıyor…
 
Ümmet sorumluluğu taşıyan her Müslümanın Kudüs’ü gündemleştirmesi, Siyonist çetelerin barbarlıklarını deşifre etmesi ve İsrail urunun bu coğrafyadan kesilip atılması için çaba göstermesi gerekmektedir… Vesselam…
 
Kamil ERGENÇ
kamilergenc@hotmail.com
 

Bir cevap yazın